Chýbajúca kanalizácia je stále problémom viacerých obcí

Kanalizácia, resp. absencia kanalizácie je pod paľbou spoločnosti už nejaký ten týždeň. Napriek tomu, že je 21. storočie, viaceré obce a mestá na Slovensku nemajú kanalizačné prípojky, čím sa im komplikuje vývoz odpadových vôd. Chýbajúca kanalizácia je problémom viacerých obcí. Niekde robia problémy financie, niekde zase problematický terén.

Ak vám ale chýba kanalizácia, je potrebné zaobstarať si vlastnú žumpu. Momentálne medzi najkvalitnejšie žumpy patria betónové žumpy, ktoré dodávajú slovenské firmy v rámci celej republiky.

Žiadne vypúšťanie do pôdy a vody

Ak máte vlastnú žumpu, pravdepodobne vás trápi častejšie vyvážanie odpadových vôd. Problémom môže byť aj malá kapacita žumpy. Tu je vždy potrebné zohľadňovať počet osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Odpadové vody viaceré rodiny vypúšťajú do pôdy a vodných tokov, pričom si neuvedomujú, že ohrozujú nielen kvalitu podzemnej vody, ale aj živočíchy žijúce vo vodných tokoch. Nikdy nevypúšťajte odpadové vody do pôdy a vody, aj keď to je jednoduchý spôsob, ako vyprázdniť žumpu a neplatiť nič. Myslite na životné prostredie a objednajte si betónové žumpy.

Delenie betónových žúmp

Keďže chýbajúca kanalizácia je problémom viacerých obcí, majitelia rodinných domov si musia zabezpečiť vlastné žumpy. Na výber majú z betónových jednokomorových žúmp, dvojkomorových žúmp, alebo z viackomorových žúmp. Všetky tieto žumpy majú pevnú betónovú konštrukciu, ktorá vám zaručí vysokú životnosť a spoľahlivosť pri zadržiavaní odpadových vôd. Jedná sa totiž o vodotesný betón. Najmenej práce budete mať s betónovými dvojkomorovými žumpami, ktoré poznáte možno aj pod názvom septiky. Jedná sa o žumpy, ktoré sú v podstate ako bezúdržbové čističky odpadových vôd.

Nezávisle od toho, či si objednáte nové betónové žumpy v Prešove, alebo v inom meste, vždy klaďte dôraz na výber spoľahlivého dodávateľa, ktorý vám novú žumpu dovezie domov a vloží do vopred pripravenej jamy.

Zdroj obrázka:

Autor: Yuri Snegur / Shutterstock.com