Kde sa vzali meniny?

meniny

Takmer každý deň v roku niekto oslavuje svoj vzácny sviatok – meniny. Pre niekoho je to možno len deň ako každý iný, iný môže v ten deň sláviť narodeniny. Obvykle však platí, že v tento deň sú si ľudia bližší, vzácnejší a ešte viac si prejavujú svoju náklonnosť a prajú všetko najlepšie.

Pôvod

Na Slovensku sú mená v kalendári zaznamenávané pôvodne po rôznych svätcoch, ktorí boli týmto spôsobom uctievaní. Ľudia nosili ich mená a malo to špeciálne čaro. Mená si dávali ľudia už od nepamäti, pretože sa potrebovali „označiť“. Bola to jedna z ciest k ďalšiemu dorozumievaniu, spolunažívaniu, ale zároveň treba podotknúť, že už vtedy sa verilo, že každé meno nosí v sebe niečo jedinečné, a teda má svoj význam. Mená vraj ovplyvňujú povahové vlastnosti ľudí a ak tomu chcete veriť, tak aj osud.

Výber mena

Všetci rodičia majú na svojich pleciach veľmi dôležitú úlohu, a tou je vybrať meno pre svoje dieťa. Jednoduché to veru nie je. Najhoršie rozhodovanie nastáva, keď sa do výberu angažuje aj celý zvyšok rodiny či priateľov. Veľakrát sa z týchto príjemných okamihov vykľujú iba hlúpe hádky. To, čo sa páči jednému, nemusí sa zapáčiť druhému, každý je jedinečná osobnosť. Je potrebné to akceptovať a radšej sa rozhodovať na základe vlastnej intuície a srdiečka. Dieťatko si svoje meno ponesie celý život. Malo by sa mu páčiť a hodiť v každom veku. Z malých chlapčekov raz vyrastú silní a mocní muži a potrebujú meno vhodné ich temperamentu.

Zmena mena

Slovenské zákony povoľujú zmeniť krstné meno na základe žiadosti kedykoľvek. Kým je dieťa neplnoleté, potrebuje k tomu, samozrejme, súhlas zákonného zástupcu. Na matrike už presne vedia, čo treba urobiť, a existujú rôzne tabuľky a nariadenia, ktoré mená môžu schváliť a ktoré sú už „cez“.  V slovenských kalendároch sú pri dátumoch zvýraznené pôvodné mená, ale taktiež v jeden deň môžu svoje meniny oslavovať viacerí, ktorým bol pričlenený konkrétny dátum. Mená sa neustále dopĺňajú, schvaľujú, a tak si môžete byť istí, že z toľkého množstva si určite ľahko vyberiete to „svoje“.

About