Komerčné zdravotné poistenie pre cudzincov sa rozhodne oplatí

poistenie-pre-cudzincov

Už dávno neplatí, že na Slovensku žijú v prevažnej miere iba ľudia so slovenskou štátnou príslušnosťou. Vďaka otvoreniu sa svetu pred takmer tridsiatimi rokmi sem čoraz viac prúdia z celého sveta. Niekto príde iba tak, na pár dní si oddýchnuť a spoznávať našu kultúru, naše zvyky, no rovnako sa veľa cudzincom u nás tak zapáčilo, že sa tu priženili, zamestnali, otvorili prevádzky, prípadne navštevujú tunajšie univerzity.

Pobyt v cudzej krajine však nesie so sebou i určité povinnosti vyplývajúce zo zákona tej, ktorej krajiny. Jednou z nich je, konkrétne na Slovensku aj povinnosť byť poistený v niektorej z verejných zdravotných poisťovní, čiže presne akoby sa jednalo o nášho štátneho príslušníka. Podmienkou je ale byť u nás ekonomicky aktívny, čiže ak cudzinec u nás študuje, je zamestnancom alebo zamestnávateľom.

To znamená ak to rozmeníme na drobné tak zahraničný študent, učiteľ, lektor, zamestnanec vo fabrike, jej majiteľ, člen športového klubu, jeho tréner, tak títo všetci sa musia prihlásiť do povinného zdravotného systému do troch dní po príchode k nám. Alebo úplne stačí, ak majú u nás nahlásený trvalý pobyt.

Cudzinci sa u nás nemusia poistiť ak k nám zavítajú skutočne iba krátkodobo, napríklad na nákupmi, za športovým, či kultúrnym vyžitím. Vtedy ich ochráni ich vlastné cestovné poistenie zakúpené pred vycestovaním.

Verejné poistenie ani zďaleka nestačí

Okrem toho je cudzincom umožnené nechať sa poistiť v niektorej z komerčných poisťovní, aby si tak zabezpečili v prípade ujmy na zdraví adekvátnu zdravotnú starostlivosť, keďže vieme, že základné zdravotné poistenie ho ani zďaleka neposkytuje. Na to slúži individuálne zdravotné poistenie cudzincov v našej krajine.

Treba len zájsť do vybranej poisťovne a vybrať si z balíkov poistných rizík. Zámerne hovoríme o balíku, pretože je značne neefektívne si určiť čo sa komu stane a čo nestane behom pobytu u nás. Poisťovne to dobre vedia a tak, aby odbremenili svojich klientov, ponúknu im postenie ktoré by im v prípade potreby zabezpečilo práve to, čo sa im hodí.

A čím väčší rozsah balíku, tým vyššia istota, že bude o nich náležite postarané. Pred uzavretím konkrétnej poistnej zmluvy musí cudzinec vyplniť dotazník. V ňom odpovie na všetky uvedené otázky. Aký je jeho celkový zdravotný stav, aké choroby prekonal, aké zdravotnícke vyšetrenia absolvoval, aký je jeho súčasný životný štýl, to znamená či je fajčiar, užívateľ alkoholický a iných omamných látok, a tak podobne. Poisťovne musia spoľahlivo vedieť koho poisťujú, nehovoriac o tom, že existujú rôzne výluky a obmedzenia.

Komplexnejší balík, komplexnejšia ochrana

Je faktom že niektoré komerčné poisťovne uvádzajú v svojich reklamných sloganoch, že klienta a teda aj cudzinca poistia aj bez vyplneného dotazníku, no tu jedným dychom dodávame, že tým sa nikto a nič neuľahčí.

V prípade totiž, ak sa niečo nemilé prihodí poisťovňa bude na toto prihliadať, a tak vlastne ide klient sám proti sebe. Už základný balík poskytuje cudzincovi široký rozsah poistných rizík ako napríklad neodkladná a štandardná zdravotná starostlivosť, urgentné stomatologické ošetrenie po úraze, lieky na predpis, preprava náklady na kremáciu, repatriáciu, a podobne. V tých nasledujúcich komerčné poistenie ráta s preventívnou a dispenzárnou starostlivosťou, schválenou chronickou chorobou a taktiež aj so starostlivosťou o deti cudzincov, napríklad s ich vakcináciu.

No a ten najvyšší level poistenia pamätá na tehotnú manželku cudzinca a náklady spojené s pôrodom a popôrodnou starostlivosťou. Niektoré poistné riziká sú síce limitované, no limit je určený podľa dlhoročných praktických skúseností poisťovní.

Každému cudzincovi sa poistenie určite oplatí

Cudzinci sa môžu poistiť v komerčných poisťovniach klasickou cestou, čiže návštevou jej kamenej pobočky. Tí modernejší a progresivnejší dnes často hľadajú online poistenie prostredníctvom internetovej aplikácie, alebo jej mobilnej verzie. Výhodou je, že nemusia sledovať kedy treba zájsť do poisťovne a či to vôbec, ten ktorý deň stihnú.

Poistenie cez internet alebo mobil je k dispozícii dvadsaťštyri hodín denne. Hocikedy, podľa momentálnej potreby z pohodia domova sa dá vybaviť absolútne všetko okolo poistenia toho charakteru. Poistná zmluva príde klientovi do je internetovej pošty. A keďže poisťovne vedia, že nikto učený z neba nespadol, poskytujú nepretržite asistenčné služby prostredníctvom ktorej si záujemca a o poistenie prediskutuje všetky potrebné náležitosti v jeho rodnom jazyku.

Platnosť komerčného poistenia je daná poistnou zmluvou a spravidla je určená na územie Schengenského priestoru a vybraté štáty. Výška poistného sa samozrejme odvíja od viacerých vstupných parametrov. Je iba pochopiteľné, že inú sumu zaplatí cudzinec, ktorý sa k nám vybral študovať slovenský jazyk a inú zase športovec, alebo vrcholový manažér. Ale to nie je nová informácia, presne to isté sa týka aj slovenských štátnych príslušníkov poistených v tunajších komerčných poisťovniach. Nech je ako je, v každom prípade sa ale poistiť týmto spôsobom oplatí o to by mohli rozprávať tisícky spokojných zahraničných klientov.