Kvapalný plyn – ekologický zdroj vykurovania

Neoddeliteľnou súčasťou výstavby nového domova je výber vykurovacieho systému. Dlhé roky boli najčastejším zdrojom vykurovania domov tradičné palivá (uhlie a drevo). Na vykurovanie sa už nejaký čas čoraz častejšie volia alternatívne zdroje energie, ktoré sú predovšetkým zdravšie pre životné prostredie. LPG takým palivom nepochybne je, používa sa v automobilovom priemysle a mnohých ďalších oblastiach hospodárstva.

Pohodlné ohrievanie kvapalným plynom

Ohrievanie kvapalným plynom je pre svojich majiteľov veľmi pohodlné riešenie, pretože je bezúdržbové. Po prvom spustení inštalácie je dôležité pamätať na každoročné (nevyhnutné) kontroly a dopĺňanie palivovej nádrže – vďaka telemetrickému riešeniu je monitorovaný stav plynu, čo umožňuje automatizáciu dodávok.

V domácnostiach vystačí plná nádrž aj na niekoľkomesačné používanie (hovoríme o 2700 l nádrži, nájdu sa aj väčšie kapacity, respektíve 4850 a 6400 litrov).

Úspora miesta a čistoty v domovej kotolni

Použitie moderných plynových kotlov umožňuje ušetriť veľa miesta, pretože v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú, zaberajú veľmi málo miesta. Okrem toho tieto zariadenia nezanechávajú žiadny odpad ako popol, triesky a neprodukujú prach. Vďaka tomu nemusíme strácať čas čistením kotla a nedôjde k znečisteniu okolia zo zariadenia. Pri tomto type inštalácie nemusíme mať v našich domovoch samostatné miesto na skladovanie paliva, ako je to v prípade klasických kachlí na drevo/uhlie. Inštalácia LPG tiež nepredstavuje žiadnu hrozbu pre pôdu a podzemnú vodu, pretože je netoxická. Vďaka tomu vieme zabezpečiť ekologické vykurovanie domu bez ohľadu na jeho polohu.

Ohrievanie kvapalným plynom je veľmi pohodlné riešenie – napriek počiatočným obmedzeniam, ktoré treba splniť, prináša množstvo výhod do budúcnosti. Najdôležitejšie sú okrem iného ročné náklady na vykurovanie, bezúdržbový systém a oveľa miernejší dopad na životné prostredie v porovnaní s inými vykurovacími zariadeniami využívajúcimi tradičné palivo.

Zdroj foto: Andrii Yalanskyi / Shutterstock.com