Mzdy a personalistika v dobe pokročilých informačných technológií

Mzdy a personalistika je súčasť každého podnikateľské subjektu. Štatistiky v tejto oblasti jasne ukazujú skutočnosti, že o čo lepšie má firma vyriešenú oblasť miezd a personalistiky, o to úspešnejšia je, tým má aj spokojnejších zamestnancov a rastie v svojom segmente aj rýchlejším tempom. Aj táto stránka podnikania je dnes už zasiahnutá informačnými technológiami a na trhu sú podnikateľské subjekty, ktoré ponúkajú svojim klientom v schéme B2B spravovať mzdy a personalistiku prostredníctvom softvéru či internetu bez potreby vytvárania zložitých papierových databáz. 

Ako vyzerajú mzdy a personalistika dnes

Na prvý pohľad by pod spracovaním miezd mohol tkvieť len samotný výpočet mzdy a jej poukázanie zamestnancovi. Čo i len krátka stáž na mzdovom oddelení akejkoľvek firmy by nás veľmi rýchlo z tohto omylu vyviedla, a teda je nutné poznamenať, že oblasť miezd a personalistiky v sebe skrýva množstvo ďalších procesov. Tie je následne potrebné realizovať správne a načas tak, aby všetky zainteresované strany mohli byť spokojné. A nejde len o samotného zamestnanca, ale napríklad aj o Sociálnu či zdravotnú poisťovňu. Spomínané procesy by sme mohli rozdeliť do štyroch základných kategórií, ktorými sú tie pri prijatí nového zamestnanca, pri skončení pracovného pomeru, pri mesačnom spracovaní miezd a rovnako pri ročnej uzávierke. Oblasť miezd a personalistiky v sebe taktiež zahŕňa prihlásenie a odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne, evidencia absolvovaných školení BOZP, vystavenie potvrdenia o príjme či zápočtového listu a mnohé iné.  

Dnes sú mzdy a personalistika obohatené o rôzne sofistikované softvéry, ktoré prácu v nich zjednodušujú v mnohých smeroch. Rovnako tak možno využiť online službu, ktorá dokáže firme a zamestnancovi poskytnúť správny výpočet mzdy, generovanie všetkých požadovaných výstupov a uľahčí sledovanie všetkých dôležitých termínov v tejto oblasti. Samozrejmosťou je aj pripomienkovanie predvolených výplatných termínov. Online služby v sebe skrývajú aj mzdového a účtovného poradcu, súpis pravidelných i nepravidelných povinností v tejto oblasti a v neposlednom rade aj odkazy na príslušné zákony, ktoré dané povinnosti stanovujú. Väčšina týchto online služieb rieši aj problém zastaralého a neaktuálneho softvéru. Nie je teda potrebné pri každej legislatívnej zmene nič inštalovať, ale aktualizácia prebieha vždy automaticky na pozadí.  

Mzdy, personalistiku a iné účtovné služby pre vás zabezpečíme, pre viac informácií kliknite na internetovú stránku https://www.easystart.sk/.