Nechajte muža tvoriť a starať sa o vás, je to jeho základný princíp

muz

Milé dámy! Muži nie sú také jednoduché stvorenia, ako rady často žartujeme. Treba uznať, že aj oni to majú v živote neľahké. Na pleciach nosia obrovskú zodpovednosť za svoje rodiny. Chcú byť dokonalí manželia, otcovia, synovia, strýkovia, radcovia, občania a takto by sme vedeli vymenovať ešte pár ďalších pozícií.

Jing a jang

Alebo aj mužský a ženský princíp. Pokiaľ nemáte radi čínsku filozofiu, môžeme to zmeniť na duch  a príroda. Jeden bez druhého nedokážu existovať. Duch je ten mužský princíp a harmonická príroda zas ženský. Spolu tvoria celý tento vesmír. Sú iba dva typy mužov – tí, ktorí si to uvedomia a tí, ktorí na to neprídu ani do konca svojho života. Veľa sklamaných mužov dosť často končí kdesi v kláštoroch alebo sa z nich stanú rôzni askéti, mnísi, proroci či svätci. Hľadajú naplnenie s Bohom, pretože (ne)láska ženy ich nenaplnila.

Nejde o boj, ale o harmóniu

Muži a ženy dnes často súperia, kto je lepší. Nevedeli by sme existovať bez mužov, tak ako by oni nedokázali žiť bez nás. Nemáme na mysli bežné dni. Žena je ako hmota a aby sa vedela hýbať, fungovať, potrebuje, aby mala „dušu“, ducha. Ním nie je nik iný, ako muž. On je ten tvorca, avšak ona je tá, ktorá ho láka, aby tvoril. Sú to dve príťažlivé sily, ktoré sa navzájom hľadajú ako dva magnety. Potrebujú sa, aby vedeli ďalej fungovať. Aby mali svoj zmysel života. Čiže – nik nie je viac ani menej. Ona dáva život a on ho v nej vytvára.

Potrebuje cítiť, že je potrebný

Keď muž prestane cítiť, že je potrebný, začne sa opúšťať. Alkohol, cigarety, iné návykové látky, zmeny správania a v spôsobe života. Samozrejme, že bude nešťastný. Práve on je ten, ktorý svoju ženu pretvára – k lepšiemu. On je ten, ktorý buduje, zveľaďuje, chráni, stará sa, zarába, ochraňuje, učí, poúča, on by mal byť plný nápadov a vízií a budovať blaho a mier vo svete. K tomu potrebuje svoju ženu.  A chce od nej iba jedno jediné – aby bola ženou. Aby bola nežná, milá, láskavá, dobrosrdečná, chápavá, vždy milujúca a iba jeho.

Keby toto pochopili obe pohlavia, nebolo by vo svete toľko trápenia, nešťastia i vojen.

About