Ošetrovné počas pandémie (OČR)

Covid- 19 zasiahol všetkých. Nepýtal sa nič. Buď sa prispôsob, človek, alebo pestuj v sebe strach i nedôveru v život. Čo však majú robiť tí, ktorým školské zariadenia zavreli doslova pred nosom a ostali tak napospas rozhodnutiam, komu zveriť svoje deti v čase, kým sú v práci?

Toto OČR je iné

O ošetrovné počas pandémie môže požiadať každý z rodičov a dokonca sa môžu aj striedať. Iné je v tom, že sa nevzťahuje na určité časové obdobie a môžete ho čerpať počas pandémie koronavírusu, pokiaľ to bude potrebné. Ak máte doma dieťa mladšie ako 11 rokov a kvôli zatvoreným školským zariadeniam neviete komu ho zveriť, dávky z ošetrovného vás dočasne vytiahnu z nepríjemnej situácie. Babička dieťaťa, žiaľ, nemôže čerpať OČR za vás.

Mimoriadna situácia

Novela zákona o sociálnom poistení však upravuje podmienky čerpania ošetrovného, a teda sa vo viacerých veciach tieto dávky líšia. Pandémia rozhodne je neočakávaná mimoriadna situácia, kde naozaj nik netuší, do kedy celé obdobie potrvá.

O OČR môžete požiadať aj v prípade, že sa staráte o blízkeho člena rodiny, ktorého sa situácia s koronavírusom priamo dotkla (manžel, manželka, súrodenec, rodič, starý rodič).

Nechcem staršie dieťa nechať doma samé

Čo treba robiť v prípade, že hoci dieťa dovŕšilo už aj 12 rokov a viac, no napriek tomu ako rodič nie som celkom presvedčený, či svoje dieťa nechám samé doma? Existuje také riešenie, že požiadate svojho pediatra o potvrdenie, ktoré vám umožní ostať s ním doma v súlade so zákonmi sociálneho poistenia.

Čerpať túto dávku môže aj otec, pokiaľ je matka na materskej alebo rodičovskej dovolenke s druhým dieťatom, ale musí ísť o dieťa staršie ako 3 roky. Súčasne tak vedia byť doma obaja rodičia naraz a navzájom si pomáhať.

Počas OČR nemôže mať zamestnanec príjem za prácu a výška sumy sa vypočíta z vymeriavacieho základu. Ak ste SZČO, takisto môžete dávku poberať, nemali by ste však mať žiadne dlhy na poistnom.

Čo k tomu potrebujem?

Stačí vyplniť žiadosť, odoslať a potom ku koncu mesiaca napísať čestné vyhlásenie. Ak ste závislí od príjmu, zbystrite pozornosť. Sociálna poisťovňa má totiž čas vyplatiť vám dávku až do 60 dní.

About