Počúvajte druhých správnym spôsobom

pocuvajte-druhych

Skoro všetci robíme jednu a tú istú chybu – my nepočúvame. Zbystrili ste práve svoju pozornosť? Chyby vznikajúce počas našej komunikácie s inými ľuďmi, sú rôzne. Skákanie do reči, nezáujem, nedostatočná slovná zásoba a celkové nepochopenie – je iba malé zhrnutie. Základom je byť mysľou prítomný.

Prijmite človeka do svojej blízkosti a dovoľte mu vniknúť do vašich osobných kruhov

Ide hlavne o naše predsudky. Začať s niekým rozhovor je niečo veľmi výnimočné. My to berieme ako samozrejmosť a bežnú súčasť svojho života. Komunikujeme predsa od rána do večera, niekedy aj bez slov. Svojich blízkych poznáme, to je iná kapitola. Aj tu ale platí, že všetky myšlienky musia ísť bokom! Ako chcete správne komunikovať, keď si v mysli premietate svoje povinnosti alebo dokonca odpovede na ešte nedopovedané názory?

Máme vo zvyku hodnotiť ľudí, nech sme kdekoľvek. Svoje si myslíme o rodičoch v škole, o predavačkách v supermarketoch a aj o úplne cudzích chodcoch, ktorí okolo nás prejdú na chodníku. Ani ich poriadne nepoznáme a už nám v hlave víria predstavy o tom, ako asi žijú a čo sú zač. Robíme to preto, lebo naše ego sa chce s nimi neustále porovnávať. Byť lepšie. Súperiť. Aj svojich priateľov zvyčajne navštevujeme preto, aby sme si ho ešte viac „pohladkali“. Páči sa nám počúvať, akí sme dobrí v tom a v tom, akí sme úspešní, aké máme šikovné deti a ako perfektne vyzeráme.

Hlavná pointa komunikácie medzi ľuďmi sa akosi začala vytrácať. Nie sme lepší! My sme rovnakí!

Ako teda komunikovať správne?

Rozhodne a jedine – celou svojou bytosťou i duchom. Nevytvárajte si medzi sebou žiadne bariéry a pomyselné nepriateľské múry.

Otvorte sa pre toho druhého. Venujte mu priestor i ticho. Veď vám ide zdeliť kúsok seba. Počúvajte.  Nepremýšľajte. Nehodnoťte vyrieknuté slová a neposudzujte. Nevkladajte emócie. Potom príde čas aj na vás, kedy vyrieknete svoju verziu. Ide o prejav vzájomnej úcty a lásky.

Veď láska je všade a obklopuje všetkých rovnako. Je iná medzi partnermi, iná medzi rodičmi a deťmi a iná medzi neznámymi. Jedno však má spoločné – nevyvyšuje sa. Počúva, vníma, toleruje a chápe. Keby to všetci pochopili, dnes by nebolo vo svete toľko konfliktov…

About