Realita – sen?

Ľudstvo si myslí, že realita je to jediné, čo máme. Hlavný pilier všetkého. Stavajú na nej svoje základy a úplne sa jej podriaďujú. Nazhromažďujú statky, budujú si prestíž, hromadia (falošné) priateľstvá na sociálnych sieťach, no aj tak v noci pri zaspávaní cítia osamelosť a prázdnotu. Naozaj je život o tejto realite?

Snívanie s otvorenými očami

Realita nie je nič iné, ako „sen“, ktorým si my ľudia a ostatné živé bytosti musíme prejsť, aby sme „splatili svoje dlhy“ z minulých životov. Prosím, nepohoršujte sa. Sme vo vesmíre. Všetko je energia – a teda aj my a naše duše spolu s nami. Nemali by sme byť presvedčení o tom, že keď sa raz z tohto sveta pominieme, tak ďalej bude len tma. Bez ohľadu na vierovyznanie – život po „smrti“ existuje! Smrť totiž nie je smrť, ale začiatok niečoho nového. Napríklad aj nášho nového vývinu.

Keďže vesmír je nekonečný rovnako ako aj čas, ktorý máme k dispozícii, jeden život človeka je v porovnaní s večnosťou iba krátky sen. Ľudia, neberme svoj život tak vážne. Neklaďme si priveľké ciele a netrápme sa. K čomu to je potrebné? Stále sa zapodievame myšlienkami, či sme dosť dobrí a či sa to dalo urobiť aj lepšie. Prečo? Len preto, aby sme sa páčili ostatým? Aby na nás neukazovali prstom?

Veď každý je tvorcom vlastného „sna“, vlastnej reality. Nežiť svoje dni podľa svojich predstáv, je neúprimné voči sebe, ale aj voči okoliu, vesmíru alebo Bohu.

Rada na záver

Prestaňme sa už hodnotiť, rovnako ak aj ľudí okolo nás. Nie sme ani sudcovia, no nie sme ani predurčení trpieť a trápiť sa. To, ako sa cítime, si vytvárame my sami. Prevezmime zodpovednosť za svoj život, svoje skutky a nerobme dokola tie isté chyby. Minulosť je už za nami a svoju budúcnosť si tvoríme práve teraz. Stačí si uvedomiť jednu jedinú vec a hneď sa začnete na seba pozerať inými očami. Všetci sme svojím spôsobom Boh. Dostali sme toto telo pre nejaký účel. Je to dar, že tu môžeme byť. Najvyššia méta, najvyšší stupeň. Dá sa ísť aj vyššie? Dá! Keď pochopíme, že cieľom je bezhraničná láska k sebe samým, k ľuďom a k celej planéte, dostaneme sa do stavu blaženosti a svoj raj začneme žiť už teraz, tu na zemi.

About