Reprezentatívne vybavenie firemných priestorov

Každý podnikateľský subjekt vlastniaci vlastné kancelárske priestory musí myslieť na modernizáciu týchto priestorov. Keďže v týchto priestoroch prijímajú návštevy, čiže potencionálnu a stálu klientelu, je potrebné vyberať reprezentatívne vybavenie.

Ak plánujete menšiu rekonštrukciu vo firme aj vy, zamerajte sa predovšetkým na toto.

Výmena starých kancelárskych stoličiek za nové

Každý, kto pracuje v kancelárii, či na recepcii, potrebuje kvalitné stoličky, ktoré by chránili zdravie chrbtice a nespôsobovali by bolesti chrbtice. Ak už stoličky, ktoré sú v kanceláriách majú čosi odžité, odporúčame vám ich vymeniť za lepšie kancelárske stoličky ergonomického charakteru. Ergonómia je v kanceláriách veľmi dôležitá, nakoľko chráni zdravie a vytvára ideálne podmienky na prácu. Odporúčajú sa otočné kancelárske stoličky s kvalitnou opierkou hlavy, rúk a krížovej oblasti.

Nábytok na recepciu

Súčasťou firemných priestorov nie sú len kancelárie, kde sídlite vy a zamestnanci, ale aj recepcia. Na recepcii je potrebné vytvoriť návštevnícku zónu, kde budú môcť tráviť čas tí, ktorí prišli do firmy, avšak zatiaľ neboli konateľom firmy alebo inými zamestnancami prijatí do kancelárií. Investujte preto do kvalitných návštevníckych a recepčných kresiel. Nový nábytok na recepciu musí byť pevný, kvalitný, reprezentatívny.

Odporúčame vám nábytok zladiť farebne s logom firmy.

Modernizácia techniky

Tlačiareň, počítače a notebooky, ktoré využívajú zamestnanci, musia byť pravidelne inovované, aby sa nevyskytovali príliš časté poruchy, ktoré by spomaľovali prácu. Odporúča sa pravidelne inovovať predovšetkým počítače, notebooky a samozrejme aj programy, ktoré zamestnanci pri práci využívajú.

Okrem nábytku na recepciu, modernizácii techniky a výmenu starých kresiel za nové nezabúdajte na umiestnenie reklamy. Odporúčajú sa plážové vlajky, ale aj prezentačné steny.