Ezoterik nie je šarlatán. Čo je ezotéria?

V preklade  – vzťahujúci sa na vnútorné – to je ezotéria. Slovo, ktoré sa v povedomí ľudí objavuje čoraz častejšie a len málokto ho pochopí správne. Vzbudzuje rešpekt i zvedavosť, no v niektorých prípadoch aj pohŕdanie či predsudky.

Súbor konkrétnych ezoterických prvkov

Ezoterické vedenie nie je tabuizovanou témou, možno však trochu nezvyčajnou. Isté však je, že tento životný štýl je vo svete bežný a pomerne dobre akceptovaný. Nájdu sa vždy aj výnimky, ktoré ezoteriku okamžite zavrhnú a odsúdia ju ako čosi „nečisté“ a „diabolské“. V skutočnosti tento smer nesúvisí so žiadnym náboženstvom ani sektou. Ezoterikom ste možno aj vy, len o tom netušíte.

Kto je ezoterik?

Ezoterik je osoba, ktorá má svoj bohatý vnútorný svet a dokáže komunikovať so sebou i so svetom na rôznych úrovniach. Nemáme na mysli akési levely ako v počítačových hrách, kedy sa každým výherným kolom posúvate čoraz vyššie. Ezoterik vie kto je, prečo tu je, akú tu má „úlohu“ a takisto dokáže svojou empatiou voči druhým ľuďom, zvieratám i prírode posúdiť, aký význam má konkrétna udalosť, stav, minulosť a súčasné konanie. Nevníma svet povrchne a prvoplánovo. Vie, že všetko, čo sa odohráva v jeho živote i vôkol neho sa pre niečo deje. Neustále si spája súvislosti, analyzuje dáva si otázky a odpovede. Už dávno pochopil, že život na tejto planéte je iba akési „medzipristátie“ a sme tu preto, aby sme sa naučili preciťovať. No hlavne, aby sme pochopili pravý význam slova – nepodmienená láska.

Ezoterik nikdy nedelí ľudí a situácie na to dobré a na to zlé. Prijíma všetko tak, ako prichádza, pretože vie, že sa všetko deje v jeho prospech. Dávno pochopil, že nemá zmysel trápiť sa nad minulosťou alebo sa obávať o svoju budúcnosť. Dbá o svoje telesné i duševné zdravie.

Prečo si ich teda spájame so sviečkami a rôznymi zvláštnymi predmetmi?

K ezotérii sviečky a vonné éterické oleje alebo tyčinky jednoducho patria. Ezoterici sú veľmi vzdelaní ľudia, a preto majú veľa poznatkov o tom, aké pôsobenie na človeka majú vône, chute, farby, tvary a dokonca aj hudba alebo obyčajné slovo. Keďže všetko navôkol je energia, ktorá neustále vibruje, máme schopnosť zmeniť svoj život i budúcnosť iba vďaka spôsobu nášho pozitívneho, ale hlavne vedomého myslenia.

About