Čo patrí k preventívnej prehliadke u gynekológa?

Je len prirodzené, že ak to nie je nutné, človek sa vyhýba behaniu po doktoroch. Nemalo by to však byť vedené do extrémov, veď zdravie je to najdôležitejšie, čo máme a preto oň treba náležite dbať. A lekári sú tu predsa na to, aby nám s tým pomohli.

Odborné poradenstvo a komplexné vyšetrenie

Samozrejme, napríklad chirurgickú ambulanciu Dubnica nad Váhom navštívite len s konkrétnym problémom, ale sú tu aj lekári, ku ktorým by sme mali chodiť na preventívne prehliadky (a netýka sa to len zubárov). Zameriame sa teraz na dámy a na preventívne prehliadky u gynekológa.

Kedy sa začína s preventívnymi prehliadkami u gynekológa? Prvá čaká ženu po dovŕšení 18. roku života, prípadne skôr ak ostane tehotná ešte pred osemnástkou. Prehliadky sa potom opakujú každý rok.

Gynekológ na preventívnej prehliadke dôkladne zisťuje anamnézu pacientky, poskytuje jej odborné poradenstvo v súvislosti s antikoncepciou, hormonálnou substitučnou liečbou, či prevenciou rôznych ochorení a taktiež pacientku poučí o zvýšenom riziku gynekologických malignít pri pozitívnej rodinnej anamnéze a ďalších rizikových faktoroch.

Samozrejme, súčasťou prehliadky je aj komplexné vyšetrenie, ktoré zahŕňa palpačné vyšetrenie prsníkov, či ultrasonografické vyšetrenia sondou. Každé 2 roky sa robí aj ultrasonografické vyšetrenie prsníkov. V závislosti od zdravotného stavu alebo rodinnej anamnézy pacientky môže preventívna prehliadka zahŕňať aj ďalšie vyšetrenia.

Špeciálne vyšetrenia týkajúce sa veku či tehotenstva

Čo sa týka vyšetrení viažúcich sa na vek pacientky, vo veku od 23 do 64 rokov sa robí cytológia biologického materiálu z krčka maternice. Prvé 2 odbery sú po roku, v prípade negativity sa pokračuje každé 3 roky. A vo veku od 40 – 69 rokov sa každé 2 roky robí aj RTG mamografia.

Špeciálnu starostlivosť dostanete u svojho gynekológa Trenčín pochopiteľne aj v tehotenstve. Vtedy sa preventívne prehliadky robia každý mesiac a potom ešte jedna 6 týždňov po pôrode. Tieto prehliadky zahŕňajú podrobnú anamnézu a celkové fyzikálne vyšetrenie, gynekológ taktiež stanoví veľkosť maternice a vyšetrí kostenú panvu a krčok maternice. Od 6. týždňa tehotenstva vyšetruje aj ozvy plodu.

Tehotné ženy taktiež podstúpia aj laboratórne vyšetrenie moču, krvi, krvnej skupiny a Rh-faktora, kardiotokografické vyšetrenie, či zväčša 3 ultrazvukové sledovania tehotenstva. A samozrejmosťou sú aj prípadné špeciálne vyšetrenia podľa potreby.

Zdroj obrázka:

Autor: RossHelen / Shutterstock.com