Multifunkčné ihrisko je skvelým priestorom na aktívne trávenie voľného času

Debaty o tom, ako docieliť, aby sa deti vo voľnom čase hýbali pri športových aktivitách vonku, tu máme už niekoľko rokov. Často pritom nie je problém lenivosť detí, ale nedostatok športovísk, ktoré by mohli využívať.

Ihrisko využiteľné na mnohé športy

Spôsobov, ako sa môžu mestá a obce popasovať s týmto problémom, je samozrejme neúrekom v závislosti od toho, aké konkrétne športové aktivity chcú podporiť. Jedným z najjednoduchších a potenciálne najuniverzálnejších je výstavba multifunkčného ihriska.

Svedčí o tom aj ich popularita, keďže za posledné roky sa vybudovalo množstvo takýchto ihrísk naprieč mestami a obcami. Ich výhodou je to, čo pramení už z ich označenia ako multifunkčných. Môžu slúžiť na množstvo športov, medzi ktoré patria napríklad futbal, hokejbal, tenis, basketbal, volejbal, hádzaná, či nohejbal. Samozrejme, pri výstavbe sa myslí na športy, na ktoré má byť ihrisko zamerané, čo ovplyvňuje niektoré parametre ihriska.

Ak sa k tomu pridá aj kvalitné osvetlenie ihriska, je možné multifunkčné ihrisko využívať aj vo večerných hodinách, keď už je horšia viditeľnosť, čo ešte zvýši jeho využiteľnosť. Pre samosprávy tak ide o naozaj užitočne a zmysluplne investované financie.

Multifunkčné ihrisko je možné postaviť prakticky kdekoľvek

Ďalšou výhodou takýchto multifunkčných ihrísk je flexibilita pri výbere priestoru na ich výstavbu. Multifunkčné ihrisko je možné zrealizovať na lúke, vo vnútri atletického oválu alebo aj v rámci rekonštrukcie už existujúceho ihriska bez ohľadu na to, či jeho pôvodný povrch tvorí umelá tráva, asfalt, betón, škvára, antuka a pod.

A čo povrchy takýchto moderných multifunkčných ihrísk. Najčastejšie sa odporúča umelá tráva alebo EPDM granulát. Samozrejme, nie je to len o povrchu. Aby bolo ihrisko naozaj kompletné, treba počítať aj s jeho čiarovaním pre jednotlivé typy športov, taktiež s mantinelovým systémom, oplotením, ochrannými sieťami, či už spomínaným návrhom osvetlenia. A taktiež s bránkami, košmi, striedačkami a ďalším vybavením.

Zdroj obrázka:

Autor: Beekeepx / Shutterstock.com