Pracovné rukavice musia spoľahlivo chrániť to najcennejšie čo máme – ruky

pracovné-rukavice-dualbp

Ruky sú pracovný nástroj každého z nás, ktorý využívame takmer neustále. Pri bežných domácich činnostiach a samozrejme aj v pracovnej oblasti. Každému určite záleží, aby nám naše ruky slúžili čo najdlhšie. Je preto veľmi dôležité postarať sa o ich ochranu a zároveň im dopriať aj adekvátne ošetrenie. Ochranné rukavice by sme mali používať pri domácich prácach, či pri práci v záhrade, ale najmä pri manuálnej práci vykonávanej v špinavom prostredí, či mraze. Pracovné rukavice, ktoré si vyžadujú niektoré profesie ochránia naše ruky pred zranením, znečistením od oleja, či iných škodlivých látok.

Ochranné pracovné prostriedky

Nevyhnutnou súčasťou prevádzkovania výrobných spoločností je zabezpečenie ochrany zdravia pri práci a vytváranie vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov. Ak si to pracovné prostredie vyžaduje, je zamestnávateľ povinný zabezpečiť svojim zamestnancom ochranné pracovné prostriedky. Používajú sa v závislosti od druhu vykonávanej práce a delíme ich na pracovnú obuv, pracovný odev, pracovné rukavice. Ďalšie ochranné pracovné prostriedky môžu slúžiť na ochranu zraku, sluchu, dýchacích ciest, teda ide o ochranné okuliare, respirátory, rúška a podobne.

Aké parametre majú spĺňať pracovné rukavice

 Rozoznávame viacero druhov pracovných rukavíc. Pri výbere sa rozhodujeme samozrejme tak, aby sa hodili na prácu, ktorú robíte. Celokožené pracovné rukavice sú využívané v stavebníctve a stolárstve, jednorazové rukavice v zdravotníctve, potravinárstve, či pri výskume, protichemické rukavice sú vhodné pri práci so škodlivými chemikáliami, alebo pri práci s nebezpečnými mikroorganizmami. Základnou funkciou, ktorú by mali spĺňať každé pracovné rukavice je kvalitná ochrana rúk, pohodlie pri používaní a odolnosť. Zároveň by mali byť šetrné k pokožke rúk, pretože, ak ich má pracovník dlhé hodiny na rukách, mali by mu poskytovať určitý komfort. Dlhodobé nosenie nepriedušných rukavíc môže viesť k vzniku kožných problémov, preto je vhodné dopriať našim rukám aj starostlivosť. Pravidelným nanášaním ochranných krémov na ruky prispejeme k ich regenerácii a k udržaniu zdravej ochrannej vrstvy pokožky.

Nevyhýbajme sa noseniu pracovných rukavíc. Sú dôležitou prevenciou v ochrane našich rúk. Bez použitia vhodných pracovných rukavíc sa stávajú ruky veľmi zraniteľné a náchylné na poranenia.  Na stránke https://www.dualbp.eu nájdete širokú ponuku ochranných pracovných pomôcok, vrátane pracovných rukavíc, ktoré zvyšujú bezpečnosť pri práci.