Tieto výhody vám prinášajú rekreačné poukazy od Up Slovensko

dovolenka-vysoke-tatry-vyhody

Od začiatku roku 2019 platí novela zákona, ktorá sa snaží urobiť dovolenku na Slovensku ešte atraktívnejšou. Verejnosť ju pozná najmä podľa spojenia „rekreačný príspevok“, resp. „rekreačné poukazy“. Ako poukazy fungujú a ako si dokážu firmy zjednodušiť administratívu s nimi?

Na čo slúžia rekreačné poukazy

V prípade, že zamestnanec odpracoval minimálne dva roky vo firme zamestnávajúcej aspoň 50 zamestnancov, môže požiadať o rekreačný príspevok. Ak sú splnené tieto podmienky, zamestnanec má nárok na príspevok automaticky. Zamestnávateľ mu prispeje 55 % z maximálnej sumy 500 € za kalendárny rok (maximálny príspevok zo strany zamestnávateľa je teda 275 €) na pobyt, dovolenku či detský tábor na území Slovenskej republiky. V prípade, že tento pobyt stál napríklad 1 000 €, zamestnávateľ preplatí maximálnu sumu, t.j. 275 € a zvyšok si zamestnanec hradí sám.

Okrem toho, že pobyt musí byť na našom území, nesmie trvať kratšie ako 2 za sebou nasledujúce noci. Ako zamestnávateľ rekreačný príspevok poskytuje? Má dve možnosti, prvou je preplatiť zamestnancovi spomínaných 55 % po tom, ako mu zamestnanec doloží faktúru či účet z rekreačného zariadenia. Druhou možnosťou zamestnávateľa je poskytnúť zamestnancovi rekreačný poukaz.

Ako fungujú poukazy Up Rekrea

Práve rekreačné poukazy Up Rekrea, ktorých autorom je spoločnosť Up Slovensko, prinášajú zaujímavé výhody – zamestnávateľom, aj zamestnancom. Tou hlavnou, ktorú ocenia obe strany, je zjednodušenie celého procesu poskytovania rekreačných príspevkov. Na výber sú hneď dva varianty: Up Rekrea Komfort a Up Rekrea Kombi. Aký je medzi nimi rozdiel?

Up Rekrea Komfort umožňuje spravovať celý proces – od žiadosti zamestnanca až po preplatenie zamestnávateľom – v prehľadom internetovom prostredí, do ktorého zamestnávateľ vloží všetky potrebné informácie o svojich zamestnancoch. Okrem toho, že zamestnanci si v tomto online rozhraní vyberú dovolenku, podajú žiadosť o preplatenie pobytu a môžu sledovať aj jej schválenie zamestnávateľom, tak zamestnávateľ si na začiatku nového mesiaca pohodlne stiahne v prehľadnom výpise všetky údaje potrebné k zúčtovaniu miezd.

Rekreačný poukaz Up Rekrea Kombi umožňuje zamestnancovi prístup k svojmu online účtu, kde má virtuálny kredit v maximálnej hodnote 500 €. Keď ide uhradiť pobyt, túto sumu zaplatí vďaka originálnemu QR kódu a mobilnej aplikácii priamo na mieste v rekreačnom zariadení. Ak tu náhodou neakceptujú túto formu platby, zamestnanec účet uhradí z vlastných prostriedkov a Up Slovensko zabezpečí všetko potrebné, aby mu zamestnávateľ preplatil príspevok, ktorý mu prináleží podľa zákona.

Toto sú výhody poukazov Up Rekrea

Jednou z hlavných výhod rekreačných poukazov Up Rekrea pre zamestnancov je výber voľby – je na nich, či si zvolia predĺžený víkend v Slovenskom raji, potešia svojho syna letným táborom, alebo si doprajú rodinnú dovolenku v Piešťanoch. Zamestnávatelia zase privítajú, že Up Slovensko overí za nich, či zamestnanci využili rekreačný príspevok naozaj na určený účel.

Pre personalistov je obrovským zjednodušením práce s rekreačnými príspevkami prehľadný mesačný súhrn o ich skutočnom čerpaní. Obzvlášť pri veľkých firmách to dokáže výrazne zjednodušiť administratívu a systém tiež automaticky vypočíta, či má daný zamestnanec nárok na príspevok. Up Slovensko sa tiež postará o celkovú správu príspevkov – zamestnanci majú vďaka tomu detailný prehľad o svojej žiadosti a zároveň si môžu byť istí, že zamestnávateľ im preplatí časť nákladov za pobyt v určenom termíne.

Chcete sa dozvedieť o rekreačných poukazov pre svoju firmu viac? Navštívte stránku www.up-slovensko.sk.

About