Autor Alex H.

westworld

Westworld ťa pohltí

(Aktualizované február 2021) Už poznáte odpoveď na otázky „kto sme“ a „kam smerujeme“? Bytosti, čo prišli na svet skrz základný inštinkt živočíšnej ríše, sú nevyriešením tejto…